Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Karantina Pertanian

Statistic IP

217

Permohonan

227

Pemberitahuan

0

Perpanjangan

0

Penolakan

2

Keberatan
Pelayanan Informasi Publik
13 jam 30 menit 9 detik

Rata rata pelayanan
1 menit 6 detik

Pelayanan Tercepat
6 Hari 9 menit 15 detik

Pelayanan Terlama
Pelayanan Keberatan
4 Hari 9 jam 27 menit 11 detik

Rata rata pelayanan
3 Hari 4 jam 17 menit 12 detik

Pelayanan Tercepat
5 Hari 14 jam 37 menit 10 detik

Pelayanan Terlama