Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Karantina Pertanian

Statistic IP

97

Permohonan

98

Pemberitahuan

0

Perpanjangan

0

Penolakan

0

Keberatan
Pelayanan Informasi Publik
17 jam 51 menit 31 detik

Rata rata pelayanan
4 menit 54 detik

Pelayanan Tercepat
6 Hari 22 menit 39 detik

Pelayanan Terlama
Pelayanan Keberatan
00 detik

Rata rata pelayanan
00 detik

Pelayanan Tercepat
00 detik

Pelayanan Terlama